Website voor deelnemers

Deelnemers reserveren appartementen voortaan zelf

4 december 2022

Tot vorig jaar organiseerde BIG Challenge de appartementen voor alle deelnemers aan BIG Challenge. Dat gaat veranderen. Afgelopen jaar is namelijk gebleken dat dit een onverantwoord financieel risico gaf. Daarom heeft de stuurgroep besloten het faciliteren van de appartementen anders in te richten.

Het doel van de appartementen-facilitering blijft gelijk, namelijk het stimuleren van de saamhorigheid en het huisvesten van commissieleden. Wat verandert is dat de stuurgroep de hotels/appartementen benoemt waar mensen kunnen reserveren. Teams/deelnemers zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de reservering van hun verblijf en de betaling. Voor commissieleden verandert er niets.

Voor reserveringen kan contact worden opgenomen met Giverdon, contactpersoon is Irem Macleod.
Website: www.giverdon-immobilier.fr
Mail: giverdon.immobilier@wanadoo.fr
Telefoon: +33-476804538