Sponsorlogo's aanleveren

Alle sponsors vanaf € 500,- hebben recht op vermelding van hun logo op de websites van BIG Challenge en Alpe d'HuZes. Vanaf € 1.000 komt het logo ook achterop het wieler- of loopshirt van Alpe d'HuZes!

> Download het fomulier om in te vullen hier.
> Zodra je van één sponsor van minimaal € 500 alle gegevens hebt, mail je direct in één mail het volledig ingevulde formulier en JPG-bestand naar: bc.anitac@gmail.com.
> Voor sponsors van € 1.000 en meer mail je ook het EPS-bestand (i.vm. druk op shirt).
> Per sponsor één mail, dus niet verzamelen op één formulier.
> In de mail bij het onderwerp het BC-nummer, naam van het team en de naam van de sponsor vermelden zodat het duidelijk is op wie deze mail betrekking heeft. (Bijvoorbeeld BC01 - Meijerij - Sponsornaam).
> Zorg dat je je mail compleet hebt met formulier, JPG en eventueel EPS-bestand.
> Geen sponsors verzamelen voordat je ze aanlevert maar direct insturen.

Let op: Het logo voor op de shirts van Alpe d'HuZes zijn in verband met het bestellen van de kleding aan te leveren tot uiterlijk 5 februari 2020. 

Het secretariaat zorgt ervoor dat de logo's per team bij Ad6 worden aangeleverd bij de drukker. De drukker koppelt dit terug via de deelnemers-pagina. De teamcaptain dient zelf op de deelnemers-pagina te controleren of alle logo's zijn geupload.