Taakverdeling secretariaat en interne communicatie

 

Jan Lamers

jan.lamers@ziggo.nl

Begeleiding aanmelden/inschrijven Ad6,
Contact deelnemerscoördinatie Ad6,
Info en aanmeldingen (trainings)bijeenkomsten.

René Stevens

renestevens@planet.nl 

Redactie Nieuwsbrief, plaatsen berichten op deelnemerssite

Anita Cruijsen

acruijsen@gmail.com

Sponsorlijst, stand donaties, verzamelen sponsorlogo's voor wielershirts

 

info@bigchallenge.eu

Verzending Nieuwsbrief, reservering verdeling en facturering appartementen, app-beheer, beheer info@bigchallenge.eu 

Jan van Bussel

janvanbussel@online.nl

Coördinatie (namens Stuurgroep)