Taakverdeling secretariaat en interne communicatie

 

Jan Lamers

jh.lamers@outlook.com

Begeleiding aanmelden/inschrijven Ad6,
Contact deelnemerscoördinatie Ad6,
Info en aanmeldingen (trainings)bijeenkomsten.

René Stevens

info@rene-stevens.nl

Redactie Nieuwsbrief, plaatsen berichten op deelnemerssite

Anita Cruijsen

bc.anitac@gmail.com

Sponsorlijst, stand donaties, verzamelen sponsorlogo's voor wielershirts

Nicole Verbeek

nc.verbeek@gmail.com

Verzending Nieuwsbrief, reservering verdeling en facturering appartementen, app-beheer, beheer info@bigchallenge.eu 

Dore-Mieke Verrijt

dore-mieke@hotmail.com

Coördinatie (namens Stuurgroep)