Geldstromen BIG Challenge, Alpe d'HuZes en KWF Kankerbestrijding

Toelichting geldstromen
  • BIG Challenge is een van de bijna 600 teams die sponsorgeld ophalen tijdens Alpe d’HuZes.
  • BIG Challenge beschikt over werkkapitaal via bijdrages van de bedrijventeams (bijdrage van 2.500 euro/team).
  • Al het sponsorgeld dat BIG Challenge ophaalt (2017: 1.252.983 euro) komt rechtstreeks in het Alpe d’Huzes / KWF-fonds. Dit geldt voor alle teams.
  • Alpe d’HuZes beslist welke onderzoeksprojecten worden ingediend bij de Wetenschappelijke Raad van KWF. Criteria: snel resultaat voor de patiënt, ziekte kanker onder controle krijgen, bijdrage aan Goed, Gelukkig en Gezond leven met kanker.
  • Wetenschappelijke Raad van KWF beoordeelt en beslist welke van deze onderzoeksprojecten worden gefinancierd vanuit Alpe d’HuZes / KWF-fonds.
  • Voorbeelden van projecten: Sneldiagnose, Kanker en Voeding, Psychosociale zorg, Inspire2Live, A-care,
  • Kanker.nl, enz.
  • Deelnemers Alpe d’HuZes betalen inschrijfgeld. Dit geld is bedoeld voor kleding deelnemers en benodigdheden waarvoor geen sponsor is. Deze geldstroom is volledig gescheiden van de ingezamelde sponsorgelden.

    Je kunt het overzicht van de geldstromen en de toelichting daarop hier ook downloaden en printen.